Iskolánk értékei

A gyakorló iskola értékei

 

Iskolánk kettős feladatellátásából következően, nem csak általános iskolai oktató és nevelő munka folyik 1-8. évfolyamon, hanem az Apáczai Kar tanító szakos hallgatói számára is mi biztosítunk gyakorlati képzést.

 

Pedagógiai programunk (lsd. gyakorloiskola.sze.hu/dokumentumok) kiemelt figyelmet fordít az egészség és környezettudatos nevelés elveire, valamint a tehetséggondozás kibontakozására, melynek elismeréseként iskolánk több címet is kapott.

 • 2009-ben elnyerte az erőszakmentes, egészségtudatos iskola címet.

 • 2011-ben ökoiskola.(lsd. gyakorloiskola.sze.hu/bemztatkozás/öko iskola)

 • 2013. június 3. óta akkreditált kiváló tehetségpont.(lsd. gyakorloiskola.sze.hu/bemutatkozás/tehetségpont).

 

Oktatás:

 • Az Apáczai Kar tanító szakos hallgatónak folyamatos jelenléte, valamint iskolánk tanítói és tanárai, fokozottan biztosítják a tanórákon alkalmazott motivációs sokszínűséget és a legújabb módszerek változatos alkalmazását. (kooperációs módszerek, RWCT, projekt módszerek, részképesség fejlesztő feladatok-játékok stb.)

 • Nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés: pl. évente több alkalommal egészségnapot szervezünk, sporttevékenységet végzünk.

 • A tantermek többsége interaktív táblával van felszerelve, mellyel biztosítva van a fokozott IKT -eszközök jelenléte az órákon.

 • A Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet hallgatóival hangszeres ének órák lebonyolítása.

 • 1. osztálytól sakk oktatás az órarendbe építve.

 • Néptáncoktatás a mindennapos testnevelés keretein belül

 • A könyvtári órák: a magyar órák színtere alkalmanként iskolánk könyvtára, ahol a magyar tantárgy keretén belül, könyvtárszakos kolléga bevonásával tanulnak a gyerekek.

 • Röplabda oktatás 3. évfolyamatól.

 

Szolgáltatásaink:

 • Alsó tagozaton osztályonkénti napközi biztosítunk.

 • Felső tagozaton szervezett tanulószobai felügyelet működik.

 

Tehetséggondozás:

 • 3.osztálytól nívócsoportos matematika oktatás.

 • Tehetségműhelyek működése, tehetségazonosítás.

 • Versenyeztetés városi, megyei országos szinten. (lsd. gyakorloiskola.sze.hu/eredmények)

 

Nyelvoktatás:

 • Iskolánkban 3. osztálytól emelt szintű angol nyelvoktatás folyik heti 5 órában.

 • 7-8. évfolyamos tanulóinknak második idegennyelv tanulására nyújtunk lehetőséget angol és német nyelvből.

 • Nemzetközi projektekben való részvétel (Comenius projekt ). Kapcsolattartás: olasz, német, holland, izland, szlovák, lengyel, finn iskolákkal.

 

Kapcsolattartás: (lsd. gyakorloiskola.sze.hu/aktualitások/események)

Belvárosi elhelyezkedésünk előnye, hogy számos kulturális intézménnyel vagyunk, kapcsolatban. Így diákjainknak színvonalas múzeumi és kézműves foglalkozásokat, színházlátogatást, hangversenyt, sportfoglalkozásokat tudunk kínálni.

 • Alsó tagozatos bábszínház látogatás biztosított a Vaskakas Bábszínház műsoraira.

 • 1-8. évfolyamon múzeumi foglalkozáson való részvétel a Borsos Miklós Múzeumban.

 • Kapcsolattartás a Kovács Pál Megyei Gyermekkönyvtárral, alsó tagozaton aktuális kultúrfoglalkozáson való részvétellel.

 • Gyermekek Házában szervezett foglalkozásokon való részvétel. Pl. Honfoglalás kori játszóház

 • Kirándulások alkalmával 2. és 4. évfolyamon a ravazdi erdei iskolát látogatjuk.

 • Az Apáczai Kar révén aktuális programokon való részvétel pl. kis kutatók éjszakája

 • Fenntartónk a Széchenyi István Egyetem aktuális programjain, eseményein való részvétel.

 •  

Hagyományőrzés:

 • Gyakorlós Hét

 • Nemzeti ünnepek színvonalas megemlékezése.

 • Világnapokról való megemlékezés kiállítással, műsorral, vetélkedőkkel.

 • Adventi gyertya gyújtás műsor keretében.

 • Adventi hangverseny a Bazilikában.

 

 

Egyéb értékeink:

 • Iskolarádió működik szakkör szinten heti rendszerességgel, diákjaink szerkesztői bevonásával.

 • Iskolánk saját iskolaújsággal rendelkezik, mely évszakoknak megfelelően jelenik meg, tanulói munkákkal, eseménybeszámolókkal, rejtvényekkel színesítve.

 • Iskolai könyvtárunknak első évfolyamtól kezdve tagja diákjaink, hirdetve a könyvek szeretetét.

 • 6. évfolyamtól tanulóinknak lehetőségük van a győri Zsinagógában komolyzenei bérletet vásárolni, és a hangversenyeken részt venni.

 • Csoportközi kreatív foglalkozások havi rendszerességgel a napközi keretein belül.

 • Gazdag szakköri kínálattal rendelkezünk.(lsd. Gyakorloiskola.sze.hu/oktatás/szakkörök)

 • Informatika oktatás egyetemi hallgatók bevonásával 3. évfolyamtól szakköri keretek között. „logo” szakkör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZIRÉN online katalógus

                         

Gyakorlós Alapítvány adószáma

15308902-4-08