Bemutatkozik a SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola közössége

Bemutatkozik a SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola közössége

Iskolánk kettős feladatot lát el. Egyrészt végzi 1-8. évfolyamon a diákok nevelő – oktató munkáját, másrészt a SZE Apáczai Kar tanítószakos hallgatóinak biztosítja a gyakorlati képzésének színterét. Jelenleg iskolánkban 437 tanuló és 38 pedagógus dolgozik együtt évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztályban. A nagy múlttal rendelkező épület Győr belvárosának szívében, a Gárdonyi Géza utca 2-4. területen helyezkedik el, ahol a közeli utcákból és távolabbi településekről egyaránt keresik meg iskolánkat szülők gyermekeikkel. Nem rendelkezünk beiskolázási körzettel, így az érdeklődőket bárhonnan tudjuk fogadni. Jellemzően azok a családok találnak meg bennünket, akik az átlagosnál többet, magasabb színvonalú képzés keretében szeretnének biztosítani gyermekeiknek. Célunk, hogy a tanuláshoz nyugodt, biztonságos légkört teremtsünk a nálunk tanuló diákok számára. Törekszünk arra, hogy mindenkit a neki legmegfelelőbb szinten, az ahhoz leginkább illő módszerekkel neveljünk, oktassunk. A folyamatos hallgatói jelenlét, az Apáczai Kar tantárgypedagógusaival fenntartott szoros szakmai kapcsolat és együttműködés biztosítja, hogy a szakvezetőink által végzett pedagógiai munka magas színvonalú, naprakész tudásra épül. A differenciálást azon túl, hogy a tanórák természetes velejárója, matematika és angol idegennyelv területen csoportbontás és nívó csoportban való oktatás segíti. 7. évfolyamon a tavasz folyamán belső vizsgát szervezünk tanítványainknak, ahol szóbeli vagy írásbeli formában mutathatják meg tudásukat magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegennyelv, illetve biológia , földrajz, kémia, fizika és  informatika tantárgyakból is. Ennek a vizsgának a fő célja a tanulók felkészítése a későbbi vizsgahelyzetekre. Az egyéni képességek kibontakoztatásának nagyszerű színterét jelentik a tanulási idő után megtartott szakkörök, melyek felölelik a különböző sportágakat, kórust, olvasóvá nevelést, barkácsolást, versenyfelkészítést közismereti tantárgyakból, iskolakerti tevékenységet egyaránt. Iskolánk kiemelt Tehetségpontként működik, emellett elnyerte az örökös Öko – Iskola címet, a Boldogság Iskola címet, a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. A címek mögött igyekszünk a tanév során folyamatosan biztosítani a vele járó tartalom megjelenését: szelektív hulladékgyűjtéssel, kertészkedéssel, faültetéssel, energia-kommandóval, egészségnappal, erdei iskolával, kirándulásokkal…

 Egy gyakorlós diák napja reggel 8 órakor kezdődik. Tanítás után alsó tagozaton lehet rögtön hazamenni, vagy napköziben maradni. Ebéd után levegőzés, szabad játék következik, melyet követ 14:30-15:30 között a tanulási idő. Minden alsó tagozatos osztályhoz egy külön napközis csoport tartozik, itt folynak a délutáni tevékenységek. 15:30 – 16:30 között 2 csoportban működik napközis összevonás, majd 16.30-17:00 között a szülői igényekhez igazodva már csak egy csoportban biztosítjuk a gyermekek felügyeletét.

Felső tagozaton a tanítás és ebédelés után 16:00-ig tanulószobai felügyeletet biztosítunk.                                                                                                                            Iskolánk életében nagyon fontos a hagyománytisztelet. Egy egész tanévet felölelő programsorozat készül minden tanév elején, melyben szerepelnek a nemzeti ünnepeink, a világnapok, a hagyományörző napok. Iskolánk különböző csoportjai jelentkezhetnek ezen események megünneplésének kivitelezésére. Minden esetben nagy élmény ez az egész gyakorlósközösség számára!

A 8 év alatt a tantestület tagjaival együtt arra törekszünk, hogy végül tanítványaink a megszerzett tudásanyagot ügyesen tudják alkalmazni a felvételi vizsga és későbbi tanulmányaik során, illetve az általunk közvetített erkölcsi normákat magukénak érezve, azt képviselve találják meg helyüket az általuk választott következő intézményben.

Győr, 2020. 11. 26.

                                                                                     Ruppertné Hutás Kinga  

                                                                                          intézményvezető

 

SZIRÉN online katalógus

                         

Gyakorlós Alapítvány adószáma

15308902-4-08